Caldic logo

Kvalitet, helse, sikkerhet og miljø

QHSE

QHSE

Vår høyeste prioritet her i Caldic er å sikre best tenkelige resultater når det gjelder kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Vi er overbevist om at vi leverer mer til våre kunder når vi innfører miljøvennlige løsninger, skaper og opprettholder en arbeidsplass helt uten nesten-ulykker og alltid har fokus på kvalitet.

Q

Q står for kvalitet (quality), og vårt mål er å skille oss ut i forhold til med konkurrentene med vår kvalitet. Det er ikke nødvendig å si at vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på de produkter og tjenester vi leverer. Men vårt kvalitetsarbeid er også et langsiktig arbeid. Ved å bruke de mest moderne verktøy og teknikker og utnytte vår kunnskap og erfaring fra salg, markedsføring, teknikere og forskere, arbeider vi kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på de løsningene vi tilbyr våre kunder.

I praksis betyr det at vi:

 • tilbyr vårt personale både utdanning og karrieremuligheter for å optimere deres kompetanse,
 • etterstreber samme høye nivåer i alle Caldic-bedrifter,
 • sørger for at våre løsninger gir merverdi for våre partneres virksomheter,
 • etterstreber transparent og proaktiv kommunikasjon både internt og eksternt,
 • ser det som en æressak å leve som vi lærer og være åpne
 • bruker sunn fornuft.

HSE (helse, sikkerhet og miljø)

Caldics forpliktelser når det gjelder miljøansvar er dypt forankret. Vi føler at vi har et moralsk ansvar når det gjelder å finne løsninger som påvirker miljøet og planeten vår så lite som mulig. Aller høyest prioriterer vi helse og sikkerhet for våre medarbeidere, våre partnere og våre kunder. Dette er et prinsipp som gjelder alle våre medarbeidere, overalt på jorden.
 Ved å opprettholde de høyeste standarder for helse, miljø og sikkerhet sikrer vi ikke bare vår mulighet til å levere merverdi til våre partnere. Det utgjør også drivkraften i vårt arbeid med å overgå konkurrentene og sikre vårt renommé som et dynamisk, fremtidsrettet selskap. Vi tenker naturligvis alltid på regeletterlevelse i vår prosess, ikke minst fordi vi vet at hvis vi gjør de "rette" tingene, så gjør vi også "smarte" ting for vår virksomhet og våre kunder.

Hos Caldic står HSE (Health, Safety, Environment) for

 • stimulering av sikkerhetsbevisstheten hos våre medarbeidere,
 • å gå foran med et godt eksempel innen helse, miljø og sikkerhet på ledelsesnivå og som bedrift
 • å ha en proaktiv innstilling til sikkerhet og ulykkesforebyggende arbeid
 • proaktivt arbeid for å minimere vår miljøpåvirkning
 • nært samarbeid med lokale myndigheter
 • å innføre og opprettholde en god husholdningspraksis
 • investere i et arbeids- og produksjonsmiljø av høy kvalitet

Etiske retningslinjer for leverandører

Vårt selskap vektlegger behovet for moralske og etiske verdier og vi forventer at våre leverandører respekterer og følger samme filosofi. Derfor er det vårt mål å sikre at alle våre leverandører driver sin virksomhet i samsvar med vilkårene og standardene i våre etiske retningslinjer. Etterlevelse av disse etiske retningslinjene er et krav for enhver avtale eller kontrakt mellom våre leverandører og oss i Caldic. Målet med de etiske retningslinjene er ikke å avslutte forretningsforholdet, men å støtte våre leverandører i arbeidet med å forbedre sosiale og miljømessige standarder. Caldic er derfor villig til å samarbeide med leverandørene for å sørge for at de etterlever bestemmelsene i de etiske retningslinjene.
Vi ber alle våre leverandører om å undertegne våre etiske retningslinjer for å bekrefte at de aksepterer å følge de angitte vilkårene.
Vær oppmerksom på at dersom det blir oppdaget konflikter, må leverandøren informere Caldic umiddelbart.
For mer informasjon og spørsmål om våre etiske retningslinjer, vennligst kontakt din forretningspartner på våre lokale kontorer.