Caldic logo
Caldic logo

Kvalitet, Sundhed, Sikkerhed og Miljø

QHSE Kvalitet Sikkerhed Sundhed Miljø

QHSE

Kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø er i Caldic samlet under betegnelsen QHSE. Det er højeste prioritet hos Caldic at sikre, at vi lever op til givne standarder inden for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø. Og vi tror på, at vi servicerer vores kunder bedre, hvis vi implementerer miljøvenlige løsninger, skaber og vedligeholder en arbejdsplads uden ulykker og konstant fokuserer på kvalitet.

Q

Q står for Quality (kvalitet), og vores mål er at skille os ud via et højt ambitionsniveau og konkrete resultater inden for kvalitetssikring. Vi stræber konstant efter forbedringer af kvaliteten af produkter og den service, vi leverer. Og vores kvalitetsvision er langsigtet. Vi anvender de nyeste redskaber og teknologier, trækker på viden og erfaring, hos vores medarbejdere i salg og marketing, anvender research og dokumentation. Kun sådand forbedrer vi hele tiden kvaliteten af de løsninger vi tilbyder.

Rent praktisk betyder det at vi

 • tilbyder træning og karriereudviklings-programmer for at optimere medarbejdernes kompetencer
 • stræber efter at have samme høje standard i alle Caldic-selskaber
 • sikrer at vores løsninger skaber værdi for vores partneres forretning
 • stræber efter transparent og proaktiv kommunikation både internt og eksternt
 • sætter en ære i at gøre hvad vi siger, og sige hvad vi gør og vi bruger vores sunde fornuft

Certifikater

Caldic har en række kvalitets cerficeringer, som vi hele tiden arbejder på at udvikle. Her finder du vores certifikater

ØKO Caldic Denmark
ISO 9001 Caldic Denmark
ISO 9001 Caldic Ingredients Denmark
FSSC 22000 Ingredients Copenhagen 
FSSC 22000 Ingredients Silkeborg 
ØKO Ingredients Hedensted 
ØKO Ingredients Copenhagen 
ØKO Ingredients Silkeborg 

Politik

Hos Caldic arbejder vi efter helt åbne og specifikke kvalitetspolikker. Se dem her

Politik  Kvalitetspolitik
Politik
Politik for fødevaresikkerhed
Politik
Miljøpolitik

HSE

Caldics miljøansvar har dybe rødder. Vi har en moralsk forpligtelse til at vælge løsninger, som har mindst mulig påvirkning på vores miljø og vores planet. Og allerhøjest prioriterer vi sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere såvel som vores partnere og kunder. Dette princip gælder alle medarbejdere på globalt plan. 

Opretholdelse og integration af de højeste standarder inden for sundhed, sikkerhed og miljø sikrer ikke blot, at vi leverer værdi til vores partnere, men fungerer også som drivkraft i vores stræben efter at overgå konkurrenterne så Caldic fremstår  som en dynamisk, fremtidsorienteret virksomhed.

I Caldic betyder HSE

 • øget bevidsthed omkring sikkerhed hos vores medarbejdere
 • at ledelsen og virksomheden foregår andre med et godt eksempel
 • en proaktiv tilgang til sikkerhed og forhindring af ulykker
 • proaktivt at arbejde for at minimere vores påvirkning af miljøet 
 • tæt samarbejde med lokale myndigheder
 • implementering og vedligeholdelse af faste procedurer
 • investering i et arbejds- og produktionsmiljø af høj kvalitet

Code of Conduct – Leverandører

I vores virksomhed sætter vi moralske og etiske værdier i højsæde, og vi forventer, at vores leverandører respekterer og lever op til samme filosofi.
Derfor bestræber vi os på, at alle vores leverandører opererer i overensstemmelse med betingelserne og standarderne i vores Code of Conduct (adfærdskodeks). Overholdelse af vores Code of Conduct er en betingelse for enhver aftale eller kontrakt mellem vores leverandører og Caldic. Det er ikke målet med kodekset at stå i vejen for forretningsforholdet, men derimod at støtte vores leverandører i at forbedre sociale og miljømæssige standarder. Caldic er derfor villige til at samarbejde med vores leverandører om at opnå overens-stemmelse med bestemmelserne i kodekset.
Vi beder alle vores leverandører om at underskrive vores Code of Conduct, som en indikation af, at jeres virksomhed accepterer kravet om at leve op til de heri fremsatte krav.
Bemærk venligst, at hvis der opstår konflikter med kodekset, skal Caldic øjeblikkeligt informeres.
For mere information og spørgsmål vedrørende vores Code of Conduct, kontakt venligst vores lokale afdeling.