Caldic logo

Varför Caldic?

Caldic, Din innovativa partner

Din innovativa partner

Därför att vårt kundfokus innebär att vi på Caldic gör det till vår sak att känna till och förstå dina behov. Därför att vi, genom att ha koll på marknadstrenderna, ger våra kunder en fördel när det gäller anpassning till marknader som ständigt utvecklas och ser till att vi kan leverera enligt dina specifikationer. Därför att vi erbjuder den bästa och snabbaste vägen till marknaden om du är en leverantör.

Från idé till marknaden

Med vårt huvudkontor i Nederländerna och fler än 20 verksamma företag i 17 länder runt om i världen råder det ingen tvekan om att vi är ett globalt företag. Vi tror emellertid att vi tjänar vår kunder bäst med en decentraliserad organisation som ger våra lokala aktörer möjlighet att agera på lokala behov och skapa starka partnerband med våra kunder och leverantörer. Vi har ett globalt nätverk med leverantörer för att kunna säkerställa högsta produktkvalitet till våra kunder, men vi är samtidigt mycket mer än bara en distributör.

Marknadsundersökning

Vi informerar våra partner om utvecklingen och trender på marknaden och inspirerar dem med nya lösningar.

Leveranstjänster

Med leveranstjänster menar vi att vi kan hjälpa till att höja effektiviteten i våra kunders processer och därigenom minska deras behov av arbetande kapital.

Produktionsservice

Eftersom vi har komplett produktionsservice kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar, effektivitet, leveranssäkerhet och garanterad kvalitet.

Leverantörpartner

Genom våra långvariga samarbeten med våra leverantörspartners kan vi ge våra kunder tillgång till ett mycket brett produktsortiment, vid behov skräddarsydda produkter, från ledande, globala leverantörer.

Tekniktjänster och teknisk support

Tack vare våra innovationscenter kan vi utveckla och lansera nya produkter och hålla visningar, workshops och seminarier för våra kunder.

Lokal kunskap och kundvård

Vi värnar om solida och personliga partnerskap med vår leverantörer och kunder.