Caldic logo

Sekretess och ansvarsfriskrivning

Sekretess och ansvarsfriskrivning

Caldic respekterar din rätt till personlig integritet. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part. Med denna sekretessdeklaration vill vi informera om vår arbetsprocedur och om att vi har för avsikt att använda dina uppgifter.

Caldic (”Caldic” eller ”vi”) respekterar din rätt till sekretess. Med denna sekretessförsäkran vill vi informera dig om vårt arbetsförfarande och hur vi, som personuppgiftsansvariga, samlar in och kan komma att använda de uppgifter du tillhandahåller via vår webbplats.

Surfa
När du surfar på vår webbplats ber vi dig inte att ange några personuppgifter, men vi övervakar ditt klickbeteende varje gång du besöker vår webbplats. Det betyder att de sidor som du besöker, länkarna du klickar på och sidan genom vilken du lämnar vår webbplats registreras. Vi gör detta endast för att mäta intresset för vissa aspekter av vår webbplats och för att förbättra våra erbjudanden till våra kunder. Dessa uppgifter används endast för våra egna undersökningar.

Nyhetsbrev
Om du har registrerat dig för Caldics nyhetsbrev kommer vi regelbundet att informera dig via e-post om innovationer, nyheter, produkter och marknadstrender. Om du vill avanmäla dig från vårt nyhetsbrev? Då kan du avsluta prenumerationen genom att klicka på länkarna i e-postmeddelandena eller kontakta oss på communications@caldic.com.

Länkar
Caldic innehåller länkar till externa webbplatser. Caldic kan inte hållas ansvarigt för sekretess på andra webbplatser.

Så här tar du kontakt med oss
Om du har andra frågor eller funderingar rörande våra sekretesspolicyer och -metoder kan du kontakta Caldic. Du kan skicka ett e-postmeddelande till vår företagskommunikationsavdelning på communications@Caldic.com.
Du har också rätt att göra ett klagomål till en tillsynsmyndighet rörande våra sekretessrutiner, men vi föredrar om du meddelar oss först så att vi kan åtgärda problemet. Uppgifter om tillsynsmyndigheten i Nederländerna anges nedan:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Nederländerna
Telefon: +31 (0)70-888 85 00

Personuppgifter som vi samlar in och laglig grund för bearbetning
Vi kan komma att samla in och använda olika typer av personuppgifter rörande våra webbplatsbesökare, kunder, leverantörer samt potentiella kunder och leverantörer för att driva verksamhetens legitima intressen. Vi gör det för att säkerställa effektiv drift av vår verksamhet och skapa innehåll och tjänster som är relevanta för våra kunder.
Vi kommer att samla in din titel, ditt förnamn och efternamn, dina kontaktuppgifter inklusive e-postadress, ditt företagsnamn samt dina intresseområden när du kontaktar oss eller när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.
Vi kan komma att samla in vissa andra personuppgifter under vår kontakt med dig.
Vi kan komma att samla in vissa personuppgifter när du rapporterar problem med vår webbplats/våra webbplatser.
Vi kommer att samla in vissa tekniska uppgifter om dig och ditt besök på vår webbplats/våra webbplatser, t.ex. internetdomänen från vilken du har åtkomst till vår webbplats/våra webbplatser, din internetprotokolladress, din webbläsares typ och version, ditt operativsystem och din plattform, de datum och tider du besöker vår webbplats/våra webbplatser, webbplatser eller länkar som du använder för att komma till vår webbplats/våra webbplatser, inloggningsuppgifter, information om produkter eller tjänster som du tittar på eller söker efter, och de fullständiga internetadresserna (”URL:erna”).

Hur vi använder personuppgifter
Vi samlar in och använder våra webbplatsbesökares, kunders och leverantörers personuppgifter samt potentiella kunders och leverantörers personuppgifter för följande ändamål:
För att tillhandahålla dig med de produkter, tjänster och den information du ber oss om och för att utföra våra skyldigheter enligt de avtal vi ingår med dig.
För att ha kontakt med dig och registrera all kommunikation.
För att skicka nyhetsbrev via e-post (du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att använda de länkar som tillhandahålls i e-postmeddelandena eller genom att skicka ett e-postmeddelande till communication@caldic.com) och ge dig marknadsföringsinformation om våra tjänster, i varje fall beroende på ditt samtycke.
För webbplatshantering och säkerhetssyften, för att göra vår webbplats/våra webbplatser mer användbara för dig, få reda på hur många som besöker webbplatsen och vilken teknik de använder, och förbättra vår webbplats samt säkerställa att innehållet presenteras effektivt
För att administrera vår webbplats och för intern verksamhet, inklusive syften relaterade till felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökning.
För att berätta om förändringar angående våra produkter och/eller tjänster.
För att följa gällande lagstiftning, förordningar och uppförandekoder och för juridiska och administrativa ändamål.

Hur vi delar dina personuppgifter
Utöver de parter som nämns ovan delar vi även våra webbplatsbesökares, kunders och leverantörers personuppgifter samt potentiella kunders och leverantörers personuppgifter, med följande tredje parter:
Alla medlemmar i vår koncern, vilket innebär dotterbolagen, våra slutgiltiga holdingföretag och deras dotterbolag.
Utvalda tredje parter, inklusive affärspartners och tjänsteleverantörer (t.ex. leverantörer av innehållshanteringssystem, IT, tekniska tjänster samt redovisnings-, betalnings- och leveranstjänster) för att utföra avtal som vi ingår med antingen dem eller dig för att tillhandahålla våra varor och tjänster.
Andra tredje parter vid behov för att följa våra rättsliga skyldigheter eller på grund av tvingande åtgärder.
Andra tredje parter vid behov för att skydda våra, dina och/eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
Var vi överför och lagrar personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in från våra webbplatsbesökare, kunder och leverantörer samt potentiella kunder och leverantörer kan endast överföras till och lagras på destinationer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Därmed säkerställs adekvat skydd för sådana privata och känsliga personuppgifter. 
De privata och känsliga personuppgifter som vi samlar in kommer dessutom att behandlas av personal som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Detta omfattar personal som är involverad i, bland annat, supporttjänster. 
Vi vidtar alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att alla personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lagstiftning, inklusive genom att genomföra vissa skyddsåtgärder (ytterligare information om vilka kan erhållas från efterlevnadschefen med hjälp av de kontaktuppgifter som anges ovan), inklusive: Endast behörig personal får åtkomst till och kan arbeta med personuppgifter, personuppgifter ska lagras i särskilda mappar som skyddas och övervakas, personal som arbetar med personuppgifter är utbildade i informationssäkerhet. 
All information som du ger oss lagras på våra säkra servrar.
Om vi har valt eller om du har valt ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår webbplats/våra webbplatser ansvarar du för att hålla lösenordet konfidentiellt.
När vi har tagit emot personuppgifter använder vi oss av strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. 
Vår webbplats/våra webbplatser kan då och då innehålla länkar till och från tredje parters webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att de har sin egen sekretesspolicy och att vi inte ansvarar för dessa policyer. Läs policyerna innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar endast dina personuppgifter under begränsade och lämpliga tidsperioder så som anges i vår policy för lagring av personuppgifter.
Vi kommer regelbundet att granska dina personuppgifter för att säkerställa att de endast lagras under en lämplig tid.
Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter
Du har vissa rättigheter i samband med vår lagring av dina personuppgifter. Information om dessa rättigheter anges i vår policy för skydd av personuppgifter.  
Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta vår efterlevnadschef med hjälp av de kontaktuppgifter som anges ovan.
Vi behandlar all personlig information i enlighet med dina rättigheter, i vart fall endast i den utsträckning som krävs enligt och i enlighet med tillämplig lag (inklusive i enlighet med tillämpliga tidsbegränsningar och eventuella krav avseende avgifter och kostnader).

Friskrivningsklausul
Informationen på denna webbplats är endast avsedd för allmän information. Informationen tillhandahålls av Caldic, och medan vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag med avseende på webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna och marknaderna eller relaterad grafik. Det är därför på egen risk du förlitar dig på sådana uppgifter.
Under inga omständigheter ansvarar vi för eventuella förluster eller skador, indirekta förluster eller skador, följdförluster eller -skador, eller förlust eller skador som uppkommer på grund av förlust av data eller vinster som uppkommer av eller i samband med användningen av denna webbplats.
Via den här webbplatsen kan du länkas till andra webbplatser som inte är under Caldics kontroll. Vi har ingen kontroll över innehållet och tillgängligheten hos dessa webbplatser. Du kan använda en länk till vår webbplats. Länka endast till vår företagssida (www.caldic.com) och meddela oss via communication@caldic.com.  
Vi gör vårt yttersta för att hålla webbplatsen i drift på bästa sätt. Dock tar Caldic inget ansvar för och kommer inte att hållas ansvariga för ändringar av informationen kring någon av våra aktiviteter eller för att webbplatsen tillfälligt inte är tillgänglig på grund av tekniska problem som ligger utanför vår kontroll.