Caldic logo

Kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö

QHSE

Vår högsta prioritet här på Caldic är att säkerställa bästa tänkbara resultat vad gäller kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö. Vi är övertygade om att vi levererar mer till våra kunder när vi inför miljövänliga lösningar, skapar och upprätthåller en arbetsplats helt utan olyckstillbud och har ständig fokus på kvalitet.

Q

Q står för Quality (kvalitet), och vårt mål är att sticka ut jämfört med konkurrenterna genom vår kvalitet. Det behöver inte sägas att vi ständigt arbetar med att förbättra kvaliteten på de produkter och tjänster vi levererar. Men vårt kvalitetsarbete är också ett långsiktigt arbete. Genom att använda de modernaste verktyg och tekniker och utnyttja vår kunskap och erfarenhet från försäljning, marknadsföring, tekniker och forskare, arbetar vi ständigt för att förbättra kvaliteten på de lösningar vi erbjuder våra kunder.

I praktiken betyder detta att vi:

 • erbjuder vår personal både utbildning och karriärsmöjligheter för att optimera deras skicklighet
 • strävar efter samma höga nivåer inom alla Caldic-företag
 • ser till att våra lösningar ger mervärde till våra partners verksamheter
 • strävar efter transparent och proaktiv kommunikation både internt och externt
 • ser det som en hederssak att leva som vi lär och vara öppna
 • använder sunt förnuft

Certificater

Her finder du vores certifikater

Hållbarhetsrapport 2018

Hållbarhetsrapport 2017

FSSC 22000 Knislinge
FSSC 22000 Terminalgatan
ISO 22000 ingredients Frihamnsallen
ISO 22000  FSR Frihamnsallen 
ØKO Copenhagen 
ØKO Silkeborg 

HSE (hälsa, säkerhet och miljö)

Caldics åtagande vad gäller miljöansvar ligger djupt rotat. Vi känner att vi har ett moraliskt ansvar när det gäller att hitta lösningar som påverkar vår miljö och vår planet så lite som möjligt. Allra högst prioriterar vi hälsa och säkerhet för våra medarbetare, våra partner och våra kunder. Detta är en princip som gäller alla våra medarbetare, överallt på jorden.

Genom att hålla högsta standard vad gäller hälsa, säkerhet och miljö säkerställer vi inte bara vår möjlighet att leverera mervärde till våra partner. Det utgör även drivkraften i vårt arbete med att överträffa konkurrenterna och säkra vårt rykte som ett dynamiskt, framtidsinriktat företag. Vi tänker naturligtvis alltid på överensstämmelse i vår process, inte minst eftersom vi vet att om vi gör "rätt" saker så gör vi också "smarta" saker för vår verksamhet och våra kunder.

 

Hos Caldic står HSE för

 • stimulans av säkerhetsmedvetandet hos våra medarbetare
 • att föregå med gott exempel inom hälsa, säkerhet och miljö på ledningsnivå och som företag
 • att ha en proaktiv inställning till säkerhet och olycksförebyggande arbete
 • proaktivt arbete för att minimera vår miljöpåverkan
 • nära samarbete med lokala myndigheter
 • att införa och upprätthålla en god hushållningspraxis
 • investering i en arbets- och produktionsmiljö av hög kvalitet

 

Leverantörsuppförandekod

Vårt företag understryker vikten av moral och etiska värden, och vi förväntar oss att våra leverantörer respekterar och följer samma filosofi. Vi försöker därför alltid se till att alla våra leverantörer agerar i enlighet med villkoren i vår uppförandekod. Det är ett villkor i alla våra kontrakt  och avtal mellan våra leverantörer och Caldic att den här uppförandekoden följs. Syftet med den här koden är inte att upphöra med affärsförbindelserna, utan att uppmuntra våra leverantörer att sträva efter bättre sociala och miljömässiga standarder. Vi är därför beredda att samarbeta med våra leverantörer för att uppfylla villkoren i den här koden.
Vi ber våra leverantörer skriva under vår uppförandekod för att visa att företaget går med på att uppfylla dessa villkor.
Vid eventuell konflikt ska leverantören omedelbart informera Caldic där om.
Om du vill ha mer information om eller har frågor om vår uppförandekod kan du kontakta din verksamhetskontakt vid vårt lokalkontor.