Caldic logo

Med ambitionen att positionera oss och öka vår försäljning i Norden

28 september 2018

Niklas Ekman - Nya VD för Caldic Danmark och Caldic Sverige

Vi kan stolt informera er att Niklas Ekman är utsedd som ny VD för Caldic Danmark A/S och Caldic Sverige AB. Niklas startade hos oss den 15 september i år och är ansvarig för Industry, Health & Personal Care i Norden.

Niklas har många års erfarenhet av kemibranschen och distribution från Akzo Nobel, Clariant Perstorp och Brenntag Nordic.

Niklas kommenterar: “Jag är glad över att få  börja hos Caldic, min ambition är att fortsätta positionera oss på marknaden och öka försäljningen i Norden. Genom det fokus som finns på specialkemi, inte bara i Norden utan i hela Europa, så ska vi nå våra upsatta mål med gemensamma krafter och kunskap.