Caldic logo

Gummi

Med stöd från våra utvecklingsteams kan vi hjälpa dig lösa även dina mest komplexa problemer inom formulering. Vi kan också tillhandahålla anpassade, färdiga lösningar inom produktutveckling, produktion och förpackning.  Vi marknadsför ett brett sortiment gummitillsatser, allt från polymerer till hartser, mjukgörare och släppmedel, som lagervaror eller anpassade efter dina behov. Vi har dessutom ett skickligt team med tekniker och kemister som kan hjälpa till att lyfta dina produkter till en högre nivå.