Caldic logo

Industriella lösningar med rätt kemi

Industriella lösningar med rätt kemi

Caldic både tillverkar och levererar industrikemikalier och utnyttjar där många års erfarenhet och kunskap för att kunna förse en mycket bred kundbas olika marknader med essentiella produkter för färg och lack, plaster, gummi, smörjmedel och vattenbehandling. Vi är erkänd leverantör av  baskemikalier, men vi både tillverkar och levererar även moderna  specialkemikalier. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar i nära samarbete med våra kunder, för att kunna uppfylla specifika och ofta mycket unika behov kopplade till produktformulering, förpackning, tillverkning och lagring.


Expert på ingredienser för