Caldic logo

Lösnings- och Rengöringsmedel

Rengöringsmedel Hälsa

Lösnings- och Rengöringsmedel

Tack vare våra team med mycket djupgående marknadskunskap kan vi erbjuda lösningar som klarar mycket krävande restriktioner och regelverk. Vi erbjuder även hjälp med utveckling och förbättringar av din verksamhet. Vi har tillgång till ett mycket brett produktsortiment, allt från emulgeringsmedel och glykoler till kolväten och specialaminer och kan därför skräddarsy lösningar som ger mervärde.