Caldic logo

Läkemedel

Caldic är välkänt inom läkemedelsindustrin tack vare de många åren med distribution av hjälpämnen, aktiva läkemedelsingredienser, intermediärer  samt speciallösningsmedel och processkemikalier för farmaceutisk syntes. Tack vare vårt världsomspännande nätverk av distributionsföretag har vi tillgång till produkter som uppfyller de mycket specifika kvalitetskraven för denna industri. Vi kan förstärka kundernas formuleringar genom att redan i början av processen erbjuda hjälp med utveckling av nya och effektiva substanser, genom att bistå i den komplexa syntesen av nya aktiva ingredienser.