Caldic logo
Kroppsvård

Kroppsvård

Vi erbjuder våra kunder nästa generations ingredienser, som bidrar till att deras produkter och processer fungerar problemfritt. Vi är uppbackade av ett team marknadsexperter och kan därför ge effektiva lösningar i din formuleringsprocess. Vi använder vår expertis till att formulera  kosmetiska ingredienser. När vi tittar på de snabbt föränderliga, lokalt varierande kraven på kosmetiska applikationer, använder vi det vi kallar för ”startformuleringar” som innehåller en kombination av ingredienser som fullt ut uppfyller de kritiska marknadskraven från våra kunder och kan användas direkt.