Caldic logo

Läkemedel och Hygien

Läkemedel och Hygien

Vi har en lång historia inom distribution av bas- och specialingredienser, aktiva farmaceutiska ämnen, reagenser och hjälpämnen och är välkända inom hälso och kropssvårdsindustrin. Vi erbjuder våra kunder högkvalitativa produkter och hjälper dem med utveckling av nya produkter hela vägen fram till produktion. Vi drar nytta av vårt världsomspännande nätverk av företag och våra egna anläggningar med renrum, fyllningslinjer och HACCP-tjänster kombinerat med synergistisk produktportfölj.

Kontakt Läkemedel är Kenneth Erngren

Kontakt Kropssvård är Magnus Mattsson


Expert på ingredienser för