Caldic logo

Verksamheter

Livsmedel

Tack vare vår tekniska expertis och våra lab, provkök och produktionstjänster förser vi dig med ett omfattande sortiment av ingredienser och lösningar. Vi kan leverera högkvalitativa ingredienser från hela världen, både som enskilda ingredienser och som skräddarsydda blandningar förpackade enligt dina specifika behov.

Expert på ingredienser för

Antimicrobials. Sustainable protection of fibrous and polymerized materials Industri

Industri

Caldic både tillverkar och levererar industrikemikalier och utnyttjar våra många års erfarenhet och vår kunskap för att kunna förse en mycket bred kundbas på många olika marknader med viktiga produkter för beläggningar och färger, plaster, gummi, smörjmedel och vattenbehandling.

Expert på ingredienser för

Läkemedel och Hygien

Förutom våra specialkemikalier, intermediärer och hjälpämnen erbjuder vi också samarbete med våra välrenommerade huvudmän. Med vår världsomspännande nätverk har vi tillgång till produkter som uppfyller de specifika kvalitetskraven på denna marknad.

Expert på ingredienser för