Caldic logo

Antimikrobiella ämnen: Bestående skydd för en bra nattvila.

Antimicrobial biocide solutions for bedding & textile

Visste du att din kropp tappar miljontals hudceller när du sover? Det är därför sängkläderna gör tvättas regelbundet, åtminstone varannan vecka. Om du inte tvättar sängkläderna regelbundet kan sängen ge dig allvarliga infektioner i huden och ögonen. Och hur är det med madrassen? En sak är säker, den får inte plats i tvättmaskinen! Svaret finns på madrassens insida: Antimikrobiella ämnen.

Vad är antimikrobiella ämnen?

Antimikrobiella ämnen ingår, tillsammans med pesticider, i kategorin biocider. Biocider togs ursprungligen fram för att skydda växter från skador från biologiska skadeämnen, til ex för att skydda mot svampangrepp eller för skydda bomullsplantor från insektsangrepp. Biocidtillverkare har med tiden utökat användningen till andra industriella tillämpningar för att skydda produkter och utöka lagringstiderna.

Idag används biocider även för att förhindra och minska de antimikrobiella hälsoriskerna från sådant som mögel, bakterier och damkvalster. Bakterier: Vissa är bra, så bra att vi till och med vill ha dem kvar. Men vissa är skadliga för vår hälsa och kan orsaka allergier, infektioner och dålig lukt. De är anpassningsbara, resursstarka och svåra att undvika. Samma sak gäller för dammkvalster. Under rätta förhållanden tar det bara 25 dygn för en hel dammkvalsterpopulation att föröka sig. Det som krävs är värme, fukt och näring.
Du kan tänka dig vilken viktig funktion dessa antimikrobiella ämnen har på platser där hygien har högsta prioritet. Tänk på hanteringen av sängkläder på hotell, sjukhus, vårdhem och äldreboenden.

Biocidbehandling av sängkläder och textilier

Sängkläder kan behandlas för att förhindra att dessa platser blir infekterade. De antimikrobiella ämnena läggs in i polyuretanstrukturen i madrasstyget redan vid tillverkningen. Madrasstyget är oftast av hårt vävd bomull eller linne för lång hållbarhet och för att hindra att spiralfjädrarna går igenom väven. Behandling med biocider ger permanenta antimikrobiella egenskaper.

Textilier och tvätt behandlas med kvartenär ammoniumsilan. De bildar vid applicering en kovalent eller jonisk bindning som låser och binder den aktiva molekylen mot ytan. Vid torkning ombildas den aktiva ingrediensen från en monomer till en polymer och fastnar på ytan. Detta innebär att ämnena inte lakas ur och därför är säkra för människor, djur och växter eftersom de inte sprids i omgivningen.

En grön, ren och kostnadseffektiv lösning

Hur är det med skadliga kemikalier i dessa biocider? Dessa antimikrobiella ämnen fungerar oftast med en urlakningsteknik, vilket innebär att materialet måste släppa ifrån sig kemikalierna för att döda eller neutralisera bakterierna. Denna teknik är visserligen välkänd, men man oroar sig mer och mer för kemikaliernas giftighet och det faktum att de skulle kunna öka bakteriernas resistens mot det antimikrobiella ämnen.

För att överbrygga detta problem har Caldic investerat i en grön och bestående teknik. Våra produkter är biobaserade och innehåller inga tungmetaller eller skadliga cancerogener. De tillverkas av kokosnötter och orsakar ingen bioackumulering i miljön eller avloppsvattensystemet. Eftersom dessa naturliga biocider finns kvar efter många industritvättar ger de ett långsiktigt mekaniskt skydd och därför längre livslängd på de textila produkterna, vilket i sin tur innebär lägre kostnader. Det viktigaste är emellertid att ger dig en säker sovmiljö.

Caldics antimikrobiella ämnen ger våra kunder innovativa och säkra alternativ i linje med deras egna hållbarhetsmål. Tillsammans arbetar vi för en grönare och renare bekämpningsmedelsindustri.