Caldic logo

Vår kultur

Vem är vi

Vi har verksamhet i fler än 20 länder över hela världen, med en decentraliserad struktur – tänk globalt och agera globalt. Mångfalden hos våra medarbetare återspeglar vår globala närvaro. Vi kommer från många olika bakgrunder och kulturer, med olika arbetssätt och personligheter. Vi har emellertid alla ett gemensamt mål och delar en gemensam företagskultur, en kultur som uppmuntrar kreativt tänkande och kreativa lösningar, utvecklade i samarbete med våra kunder och leverantörer.

Vi är ett solitt familjeföretag med långsiktig vision och har därför en platt organisation med minsta möjliga byråkrati och korta kommunikationsvägar mellan ledning och våra mycket värdefulla medarbetare.

Vi letar efter medarbetare som passar in i denna ägarkultur, baserad på entreprenörskap och integritet. Personer som inte är rädda att ta egna initiativ och känner ansvar för implementering av deras idéer, som värdesätter en dynamisk miljö och har sinne för humor.

Vad vi gör

Tillverkning

Arbete i Caldics produktion innebär att man bidrar till innovativa produkter. Vi levererar våra egentillverkade material och kontrollerar hela processen fram till packningen, för både våra egna varumärken och sådana som ägs av tredje part.

Innovation

Våra tekniker gör gemensam sak i våra laboratorier med målet att utveckla innovativa produkter. Vi testar, vänder och vrider och försöker på nytt – inte sällan tillsammans med våra kunder – tills vi får fram en produkt som håller vår höga standard.

Distribuera

Väsentligt för våra kunders verksamheter och ibland även kallat "hjärtat i verksamheten". I vår egenskap av distributör levererar vi produkter från våra leverantörer till våra kunder, hjälper dem expandera sin verksamhet och öka sin avkastning.

Försäljning

Det vi gör på Caldics säljavdelning är att lyssna, supporta, inspirera och bidra till våra kunders framgång. Förutom att serva befintliga kunder efter absolut bästa förmåga arbetar vi alltid på att expandera vårt nätverk för att stimulera till organisk tillväxt.

Support

Bra support från företagets kontor är nyckeln till företagets framgång, även om det inte alltid kan ses från världen utanför. Där täcker man alla specialiteter som bidrar till vår försäljning och säkerställer att verksamheten fungerar så störningsfritt som möjligt.

Leverans

Framplockning och leverans av produkter är en viktig uppgift och innebär ett stort ansvar. I detta sista steg i processen är det väsentligt att produkterna transporteras på ett tryggt och säkert sätt och levereras på vald leveransadress på utsatt tid.