Caldic logo

Caldics ledning

Caldic i Sverige består av två företag: Caldic Ingredients Sweden AB, som distribuerar livsmedelsingredienser och råvaror till livsmedelsindustrin, och Caldic Sweden AB, som säljer kemikalier och farmaceutiska industriråvaror. Denna uppdelning har vi gjort för att kunna ge de olika disciplinerna nödvändig fokus och utnyttja de specialkunskaper hos våra medarbetare på bästa sätt, men vi har ändå ett nära samarbete mellan företagen, olika länder och branscher till förmån för våra partners. Caldic i Sverige är en del i Caldic-gruppen, som har sitt huvudkontor i Rotterdam i Nederländerna. Klicka Klicka på länken ovan om du vill ha mer information om styrelsen och ledningen.

Ledning i Sverige

Michael Ullerup Petersen Managing Director, Caldic Ingredients Nordic
Niklas Ekman Managing Director Caldic Nordic
Niklas Ekman, Managing Director Caldic Sweden AB


Management Group Nordics

Gustav Larsson
IT Manager
Johan Sundell
Finance Director
Johnny Appelkvist
Operation Manager
Magnus Remvall
Supply Chain Manager
Nanna Pedersen
HR Manager
Ola Gillborg
Innovation & NPD Manager
Steen Nordmark
Commercial Director, Ingredients