Caldic logo

Caldic i Sverige

Om Caldic

Vår målsättning

Vi strävar efter att vara ledande inom distribution till den globala kemi- och livsmedelsindustrin, med fokus på kundernas framgång genom och att vara en inspirerande partner som bidrar med innovativa produkter, tjänster och lösningar.

Varför Caldic

Caldic som din partner

Vi bidrar till din framtida framgång!

Kontakt

Tänk globalt, agera lokalt

Med vårt huvudkontor i Nederländerna och fler än 20 verksamma företag runt om i världen råder det ingen tvekan om att vi är ett globalt företag.

Vi tror emellertid att vi tjänar vår kunder bäst med en decentraliserad organisation som ger våra lokala aktörer möjlighet att agera på lokala behov och skapa starka partnerband med våra kunder och leverantörer.

Ledning och organisation Caldics svenska huvudkontor ligger i Malmö, där vi även har en produktions- och packningsanläggning. I Knislinge har vi produktion och laboratorium. Caldics ledning

Kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö

Vår högsta prioritet här på Caldic är att säkerställa bästa tänkbara prestanda genom att uppfylla kraven i de tuffaste standarderna på marknaden.

QHSE