Caldic logo

Antimikrobielle stoffer: Bærekraftig beskyttelse som gir deg nattero

Antimicrobial biocide solutions for bedding & textile

Visste du at kroppen avgir millioner av hudceller mens du sover? Det er grunnen til at sengetøyet vårt bør vaskes regelmessig, minst annenhver uke. Hvis du ikke vasker sengetøyet regelmessig, kan din egen seng føre til alvorlige hud- og øyeinfeksjoner. Og hva med madrassen? Den får jo ikke plass i en vaskemaskin. Svaret ligger skjult i selve madrassen: Antimikrobielle stoffer.

Hva er antimikrobielle stoffer?

Antimikrobielle stoffer, sammen med plantevernmidler, hører hjemme i kategorien biocider. Biocider ble opprinnelig utviklet for å beskytte planter mot skader forårsaket av biologiske organismer, f.eks. kontrollere plantesykdommer som sopp eller insektangrep på bomullsplanter. Med tiden har produsentene av biocider utvidet bruken til andre industrielle anvendelser, for å beskytte produkter og forlenge holdbarheten.

I dag bidrar biocider også til å forhindre og redusere antimikrobielle helserisikoer som mugg, bakterier og støvmidd. Ta f.eks. bakterier: Noen er gode, og vi trenger dem til og med for å holde oss friske. Men noen er skadelige for helsen og kan forårsake allergier, infeksjoner og vond lukt. De kan tilpasse seg og de er ressurssterke og vanskelige å unngå. Det samme gjelder for støvmidd. Under de rette forholdene tar det bare 25 dager for en hel støvmiddpopulasjon å reprodusere seg selv. Disse forholdene er karakterisert av varme, fuktighet og næringsstoffer.
Du kan sikkert forestille deg hvilken viktig funksjon disse antimikrobielle stoffene har på steder der hygienen er høyt prioritert. Tenk på behandling av sengetøy på hoteller, sykehus, eldresentre og andre helseinstitusjoner.

Biocidbehandling av sengetøy og tekstiler

Sengetøyet kan behandles for å hindre at slike steder bli infiserte. De antimikrobielle stoffene legges inn i madrasstrekkets polyuretanstruktur under produksjonsprosessen. Madrasstrekket er en type bomulls- eller lintøy som tett vevd for å oppnå god holdbarhet og for å hindre at dunfjær stikker ut gjennom stoffet. Denne biocidbehandlingen sikrer permanente antimikrobielle egenskaper.

Tekstiler og tøy behandles med en teknologi kalt silankvartært ammonium. Når dette stoffet påføres, danner det kovalente forbindelser eller ioneforbindelser som låser og binder det aktive molekylet til overflaten. Under tørking endrer den aktive ingrediensen seg fra en monomer til en polymer, og binder seg til overflaten. Det innebærer at de ikke avsondres og at de dermed er sikre for mennesker, kjæledyr og planter fordi de ikke migrerer til miljøet.

En grønn, ren og kostnadseffektiv løsning

Hva så med skadelige kjemikalier i disse biocidene? Standardmekanismen som disse antimikrobielle stoffene fungerer etter, er basert på avsondringsteknologi, noe som betyr at de behandlede materialene må avgi kjemikalier for å drepe eller nøytralisere bakteriene. Selv om denne teknologien er godt kjent, har det oppstått stadig større bekymringer når det gjelder disse kjemikalienes giftighet og det faktum at de kan øke bakterienes antimikrobielle resistens.

For å løse dette problemet har Caldic investert i en grønn og bærekraftig teknologi. Våre produkter er biobaserte og inneholder ikke tungmetaller eller kreftfremkallende stoffer. De er laget av kokosnøtter og forårsaker ikke bioakkumulasjon i miljøet og avløpsvannssystemene. Disse naturlige biocidene tåler mange omganger med industriell vask og dermed gir de langsiktig mekanisk beskyttelse. Det betyr at de forlenger levetiden til tekstilprodukter, noe som i sin tur fører til kostnadsreduksjoner. Men enda viktigere er det at de gir deg et sikkert sovemiljø.

Caldics antimikrobielle stoffer gir kundene våre innovative, sikre alternativer som er i tråd med deres egne bærekraftmål. Sammen arbeider vi for å oppnå en grønnere og renere biocidindustri.