Caldic logo

Personvernerklæring og ansvarsfriskrivelse

Personvernerklæring

Caldic respekterer din rett til personlig integritet. Opplysningene dine kommer ikke til å bli overlatt til tredjeparter. Med denne personvernerklæringen vil vi informere om vår arbeidsprosedyre og om at vi har til hensikt å bruke opplysningene dine.

Caldic («Caldic» eller «vi») respekterer din rett til personvern. Med denne personvernerklæringen vil vi informere deg om arbeidsprosedyren vår og måten vi samler inn og kan bruke informasjonen du oppgir via nettstedet vårt som behandlingsansvarlig.

Surfing
Når du surfer på nettstedene våre, ber vi deg ikke om å oppgi personopplysninger, men hver gang du besøker nettstedet vårt, overvåker vi klikkatferden din. Det betyr at sidene du besøker, de destinasjonene du ber om, og siden hvor du avslutter nettstedet fra, vil bli registrert. Vi gjør dette kun for å måle interesse for visse aspekter ved nettstedet vårt og for å forbedre våre tilbud til kundene våre. Disse opplysningene brukes utelukkende til  våre egne undersøkelser.

Nyhetsbrev
Hvis du har registrert deg for nyhetsbrev fra Caldic, informerer vi deg jevnlig via e-post om innovasjoner, nyheter, produkter og markedstrender. Ønsker du å melde deg av nyhetsbrevet? Du kan stoppe abonnementet ved å klikke på linken  i e-postmeldingene eller ved å kontakte oss på communications@caldic.com.

Koblinger
Caldic inneholder linker  til eksterne nettsteder. Caldic kan ikke holdes ansvarlig for personvernet på andre nettsteder.

Slik kontakter du oss
Hvis du har andre spørsmål om eller bekymringer for personvernbestemmelsene ogpraksisen vår, kan du kontakte Caldic. Du kan sende en e-postmelding til vår kommunikasjonsavdeling  på communication@Caldic.com.
Du har også rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet om vår personvernpraksis, men vi foretrekker at du varsler oss først, slik at vi kan rette opp i problemet. Kontaktinformajson for tilsynsmyndigheten i Nederland er angitt nedenfor:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Nederland
Telefon: +31 (0) 70–888 85 00

Personopplysninger vi innhenter, og lovlig grunnlag for behandling
Vi kan innhente og bruke forskjellige typer personopplysninger tilhørende nettstedets besøkende, kunder, leverandører og potensielle kunder og leverandører som har legitime interesser for virksomheten. Vi gjør dette for å sikre effektiv drift av virksomheten vår og for å skape innhold og tjenester som er relevante for kundene våre.
Vi samler inn tittel og stilling, fornavn, etternavn, kontaktinformasjon, inkludert e-postadressen, firmanavn og interesseområder når du kontakter oss eller når du registrer et abonnement på vårt nyhetsbrev.
Vi kan samle inn visse andre personopplysninger når vi er i kontakt med deg
Vi kan samle inn visse personopplysninger når du rapporterer problemer med nettstedene våre
Vi samler inn visse tekniske opplysninger om deg og besøket ditt på nettstedene våre (f.eks. Internett-domenet som du har tilgang til nettsiden vår, din IP-adresse (Internett-protokoll), nettleserens type og versjon, operativsystemet og plattformen, datoene og klokkeslettene du åpnet nettstedet vårt, nettstedene eller koblingene som du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt, påloggingsinformasjon, detaljer om produkter eller tjenester som vises eller søkes etter og Uniform Resource Locator («URL-adresser»)

Slik bruker vi personopplysningene
Vi samler inn og bruker personopplysninger om besøkende til nettstedene våre, kunder og leverandører og potensielle kunder og leverandører for følgende formål:
levere produktene, tjenestene og informasjonen som du ber oss om, og utføre våre forpliktelser i henhold til eventuelle kontrakter vi har inngått  med deg
kommunisere  med deg og registrere  all kommunikasjon
sende deg nyhetsbrev via e-post (du kan når som helst avbryte abonnementet ved å bruke linkene i e-postmeldingene eller ved å sende en e-postmelding til communication@caldic.com) og gi deg markedsinformasjon om våre tjenester – du må samtykke i hvert tilfelle
styre nettstedet og til sikkerhetsmessige formål, som gjør  nettstedene mer nyttige for deg, registrere antall besøkende på nettstedet og teknologien de bruker, og forbedre nettstedene våre og sikre at innholdet vises effektivt
administrere nettstedet vårt og for intern drift, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og spørreundersøkelser
informere deg om endringer av våre produkter og/eller tjenester
overholde gjeldende lover, forskrifter og etiske retningslinjer, og for juridiske, administrative og forvaltningsmessige formål
Slik deler vi dine personopplysninger
I tillegg til partene nevnt ovenfor, deler vi også våre data om besøkende på nettstedet vårt og personopplysningene til kunder, leverandører, potensielle kunder og potensielle leverandører, etter behov, med følgende tredjeparter:
ethvert medlem av gruppen vår, hvilket betyr våre datterselskap, vårt endelige eierselskap og dets datterselskaper
valgte tredjeparter, inkludert forretningspartnere og tjenesteleverandører (f.eks. leverandører av CMS-, IT-, regnskaps-, betalings- og leveringstjenester og tekniske tjenester), for å utføre enhver kontrakt vi inngår med enten dem eller deg for å levere våre varer og tjenester
andre tredjeparter for å overholde våre juridiske forpliktelser eller på grunn av tvangsforfølgelse, om nødvendig
andre tredjeparter for å beskytte våre, dine og/eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet, om nødvendig
Hvor vi overfører og lagrer personopplysninger
Personopplysningene vi samler inn fra besøkende til nettstedet vårt, kunder og leverandører og potensielle kunder og leverandører i forbindelse med nettstedet vårt, kan kun overføres til og lagres på steder i EØS-området. 
Derfor vil vi sikre tilstrekkelig beskyttelse av slike personopplysninger og sensitive personopplysninger. 
Personopplysninger og sensitive personopplysninger vi samler inn fra deg, vil også bli behandlet av ansatte som jobber for oss eller for en av våre leverandører. Dette inkluderer ansatte som blant annet er involvert i levering av støttetjenester 
Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre at alle dine personopplysninger behandles trygt og i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lov, blant annet ved å implementere visse sikringer (flere opplysninger kan innhentes fra samsvarsansvarlig via kontaktinformasjonen oppgitt ovenfor), blant annet følgende: Kun autoriserte ansatte har tilgang til og kan arbeide med personopplysninger. Personopplysninger skal lagres i spesielle mapper som er beskyttet og overvåket. Ansatte som jobber med personopplysninger, er opplært i informasjonssikkerhet. 
All informasjon som du gir oss, lagres på våre sikre servere.
Der vi har gitt deg eller der du har valgt et passord som gir deg tilgang til visse deler av nettstedet/nettstedene, er du ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig.
Når vi har mottatt personopplysninger, vil vi bruke strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å unngå uautorisert tilgang. 
Vårt/våre nettsted(er) kan, fra tid til annen, inneholde linker  til og fra tredjeparters nettsteder. Hvis du følger en kobling til et av disse nettstedene, må du merke at de har sine egne personvernregler, og at vi ikke er ansvarlig for disse retningslinjene. Vi ber om at du leser disse retningslinjene før du sender personopplysninger til disse nettstedene.

Oppbevaring av personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger i begrensede og passende tidsperioder som beskrevet i våre retningslinjer for bevaring av personopplysninger.
Vi vil regelmessig gjennomgå dine personopplysninger som vi har om deg for å sikre at de kun lagres for en passende tid.
Dine rettigheter for dine personopplysninger
Du har visse rettigheter med hensyn til personopplysningene som vi har om deg. Detaljer om disse rettighetene finner du i våre retningslinjer for vern av personopplysninger.  
Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte vår compliance manager  via  kontaktinformasjonen ovenfor.
Vi vil behandle alle personopplysninger i tråd med dine rettigheter og i hvert tilfelle kun i den grad det kreves av og er i samsvar med gjeldende lovgivning (inkludert i samsvar med eventuelle gjeldende tidsbegrensninger og eventuelle krav om gebyrer og avgifter).

Ansvarsfraskrivelse
Informasjonen på dette nettstedet er  kun ment som generell informasjon. Informasjonen leveres av Caldic, og selv om vi bestreber å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen erklæringer eller garantier av noe slag med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene og markedene eller relatert grafikk. Enhver tillit du legger i slik informasjon er derfor på din egen risiko.
Vi er ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap eller skader, indirekte skader eller følgeskader, eller tap eller skader som oppstår som følge av tap av data eller fortjeneste som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av dette nettstedet.
Gjennom dette nettstedet kan du koble til andre nettsteder som ikke er under Caldics kontroll. Vi har ingen kontroll over innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Du kan bruke en link  til nettstedet vårt, men bruk kun koblingen til bedriftsstartsiden (www.caldic.com), og vennligst varsle oss via communication@caldic.com.  
Vi gjør vårt ytterste for å holde nettstedet oppe og oppdatert. Caldic tar imidlertid ikke ansvar for og vil ikke være ansvarlig for endret informasjon om noen av våre aktiviteter, eller for at nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer.