Caldic logo


Flokkulanter Som f.eks.

  • Bentonittprodukter
  • Kationiske, anioniske og non-ioniske polymerer
  • Tungmetallkompleksdannere
  • Zeolittprodukter