Caldic logo

Desinfeksjonsmidler


Desinfeksjonsmidler Som f.eks.

  • Biocider
  • Hydrogenperoksid
  • Natriumhypokloritt