Caldic logo

Tilsetninger for gummi


Tilsetninger for gummi Som f.eks.

  • Flammehemmende midler
  • Hydrokarbonharpikser
  • Ledende vegetabilsk kull
  • Prosesshjelpemidler
  • Skummemidler
  • Vokser