Caldic logo

Dette får du

Lære, vokse og bidra

For å gjøre oss til et sterkere, mer innovativt og inspirerende selskap oppmuntrer vi aktivt våre medarbeidere til å bidra med sine godt begrunnede ideer og dyrke sin entreprenørånd.

Vi gir deg stor frihet og mye ansvar, og vi gir deg mulighet til å ta beslutninger og arbeide selvstendig. Vi gir full støtte til både personlig og karrieremessig utvikling.

Vi tror på å investere i våre medarbeidere gjennom læring i praksis og formell opplæring. I Caldic kan du lære, vokse og bidra til din egen suksess, og du kan bidra til at både selskapet og kundene våre lykkes.

Vi mener

Vi mener at vår suksess på lang sikt avhenger av hvor godt vi forstår kundene våre og deres produkter, markeder, konkurrenter og behov. Dette starter med å lokke til oss de rette folkene. Personer som liker å vise initiativ, som tar ansvar og som verdsetter integritet og lojalitet.

Den beste måten for oss å etablere sterke partnerskap med våre leverandører og kunder, er å ansette personer i selskapet som ønsker å oppnå best mulige resultater. I tillegg bør de være villige til å arbeide som medlemmer av et team for å kunne skape innovative, skreddersydde løsninger.

Vi tror at folk vil være svært tilfredse i jobben når det er rom for nye ideer og kreative initiativer.  Men enda viktigere er det at vi ønsker personer som liker utfordringene ved å implementere disse ideene, slik at de med egne øyne kan se det positive resultatet av innsatsen sin. Av den grunn har vi minst mulig byråkrati i Caldic.