Caldic logo

Caldics ledelse

Caldic Norway AS selger i hovedsak ingredienser til den norske næringsmiddelindustrien, men også til farmasøyt-, helsekost- og fôrindustrien. I tett samarbeid med våre nordiske kollegaer kan vi utvikle og tilby skreddersydde løsninger som møter fremtidens behov. Vårt nære samarbeid med anerkjente kvalitetsleverandører på tvers av alle landegrenser, betyr at vi har spesialister innenfor hvert av segmentene som er representert på det norske markedet, som kan rådføre og videreutvikle deres forretning. Caldic Norway er en del av Caldic Group som har hovedkontor i Rotterdam, Nederland. Klikk på linken ovenfor for mer informasjon om styret og tilsynsrådet.

Ledelsen i Norge

Niklas Ekman Managing Director, Caldic Nordic
Stine Tufte Huseby Managing Director
Stine Tufte Huseby Managing Director Caldic Norway


Management Group Nordics

Gustav Larsson
IT Manager
Johan Sundell
Finance Director
Johnny Appelkvist
Operation Manager
Magnus Remvall
Supply Chain Manager
Nanna Pedersen
HR Manager
Ola Gillborg
Innovation & NPD Manager
Steen Nordmark
Commercial Director, Ingredients