Caldic logo

Caldics ledelse

Caldic Norway AS selger i hovedsak ingredienser til den norske næringsmiddelindustrien, men også til farmasøyt-, helsekost- og fôrindustrien. I tett samarbeid med våre nordiske kollegaer kan vi utvikle og tilby skreddersydde løsninger som møter fremtidens behov. Vårt nære samarbeid med anerkjente kvalitetsleverandører på tvers av alle landegrenser, betyr at vi har spesialister innenfor hvert av segmentene som er representert på det norske markedet, som kan rådføre og videreutvikle deres forretning. Caldic Norway er en del av Caldic Group som har hovedkontor i Rotterdam, Nederland. Klikk på linken ovenfor for mer informasjon om styret og tilsynsrådet.

Ledelsen i Norge

Stine Tufte Huseby Managing Director
Stine Tufte Huseby Managing Director Caldic Norway


Avdelingslederne

Vacant - HR Manager Nordic
Kontakt Steen Nordmark
Johan Sundell
Finance Director
Vacant
Production Manager - Nordics
Magnus Remvall
Supply Chain Manager
Gustav Larsson
IT Manager