Caldic logo

Laatu, terveys, turvallisuus ja ympäristö

QHSE

QHSE

Caldicin tärkeysjärjestyksessä korkeimmalla on huolehtia siitä, että täytämme parhaan suorituskyvyn vaatimukset laadun, terveyden, turvallisuuden ja ympäristön osalta. Uskomme lujasti, että tarjoamme asiakkaillemme enemmän, kun otamme käyttöön ympäristölle turvallisia ratkaisuja, luomme ja ylläpidämme työpaikkoja illman tapaturmia ja keskitymme alati laatuun.

Q = laatu

Q tulee sanasta Quality eli laatu. Tavoitteemme on erottua kilpailijoista laatupyrkimystemme ja -saavutuksiemme kautta. On sanomattakin selvää, että pyrimme jatkuvasti parantamaan toimittamiemme tuotteiden ja palvelujen laatua. Laatuvisiomme on kuitenkin myös pitkän aikavälin visio: käyttämällä uusimpia työkaluja ja teknologioita ja hyödyntämällä myynti-, markkinointi-, tekniikka- ja tutkimustyöntekijöittemme osaamista ja kokemusta pystymme jatkuvasti parantamaan asiakkaille tarjoamiemme ratkaisujen laatua.

Käytännössä se tarkoittaa, että

 • tarjoamme koulutusta ja urakehitysohjelmia, joilla optimoidaan työntekijöittemme taitoja
 • pyrimme samoihin tiukkoihin laatustandardeihin kaikissa Caldic-yrityksissä
 • huolehdimme, että ratkaisumme tuovat lisäarvoa kumppanimme liiketoiminnalle
 • pyrimme läpinäkyvään ja ennakoivaan viestintään sekä sisäisesti että ulkoisesti
 • pidämme kunnia-asiana sitä, että teemme sen minkä lupaamme ja lupaamme, minkä teemme
 • käytämme maalaisjärkeä.

Sertifikaatit

Elintarviketurvallisuusasioissa toimimme läheisessä yhteistyössä Ruotsin sisaryhtiömme QHSE-osaston kanssa. Caldic Ingredients Sweden AB on

ISO 22000 sertifioitu.

Oheisesta linkin kautta löydät

Oiva- raporttimme. 

 

HSE = terveys, turvallisuus ja ympäristö

Caldic on vahvasti sitoutunut ympäristövastuuseensa. Koemme, että meillä on moraalinen velvollisuus valita ratkaisuja, joiden vaikutus ympäristöön ja planeettaamme on pienin mahdollinen. Kaikkein tärkeintä on huolehtia työntekijöidemme, kumppaneidemme ja asiakkaidemme terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä periaate koskee jokaista työntekijää jokaisessa yhtiömme yksikössä kaikkialla maailmassa.

Kun ylläpidämme tiukimpia vaatimuksia terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa, tuotamme lisäarvoa kumppaneillemme ja autamme itseämme suoriutumaan kilpailijoitamme paremmin ja ylläpitämään mainettamme dynaamisena ja tulevaisuuteen suuntautuneena yrityksenä. Vaatimustenmukaisuus on luonnollisesti oleellinen osa prosessejamme. Kun tiedämme, että oikein toimiminen on myös järkevää liiketoimintamme ja asiakkaittemme kannalta.

Caldicilla HSE-toiminta tarkoittaa, että

 • parannamme työntekijöittemme turvallisuustietoisuutta
 • toimimme esimerkkinä HSE-toiminnasta sekä johdon tasolla että yrityksenä
 • toimimme ennakoivasti turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvissä asioissa
 • työskentelemme ennakoivasti, mikä pienentää ympäristövaikutustamme
 • teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa
 • otamme käyttöön ja ylläpidämme hyviä siivousperiaatteita
 • sijoitamme erittäin laadukkaaseen työ- ja tuotantoympäristöön.

Toimittajia koskevat toimintaohjeet

Moraaliset ja eettiset arvot ovat yrityksellemme tärkeitä, ja odotamme, että toimittajamme kunnioittavat ja noudattavat samoja periaatteita. Siksi pyrimme huolehtimaan siitä, että kaikki toimittajamme noudattavat toimintaohjeitamme. Näiden toimintaohjeiden mukainen toiminta on edellytys Caldicin ja toimittajan välisten sopimusten syntymiselle ja säilymiselle. Näiden toimintaohjeiden tavoite ei ole lakkauttaa liikesuhdetta vaan tukea toimittajiamme yhteiskunnallisten ja ympäristöasioiden kehittämisessä. Caldic haluaa tehdä yhteistyötä toimittajien kanssa ja tukea heitä näiden toimintaohjeiden ehtojen noudattamisessa.
Pyydämme kaikkia toimittajiamme allekirjoittamaan toimintaohjeemme ja näin osoittamaan, että yritys sitoutuu noudattamaan niiden ehtoja.
Huomaa, että toimittajan on ilmoitettava Caldicille välittömästi mahdollisista ristiriitatilanteista.
Lisätietoa toimintaohjeista saa ja toimintaohjeita koskeviin kysymyksiin vastaa paikallisen toimistomme edustaja.