Caldic logo

Olja, Gas och Smörjmedel

Olja, Gas och Smörjmedel

Våra experter fokuserar på råmaterial och specialprodukter som passar just dina behov. Vi har tillgång till både teknisk expertis och en mängd produkter över hela världen. Vi åtar oss att agera förstklassiskt och ta oss tid att förstå din verksamhet. Vi har djupgående kunskap om den nya generationens olje- och gaslösningar. Från vätska för värmeöverföring till de nyaste vätska-till-gas-lösningarna för just din applikation.