Caldic logo

Personvernerklæring og ansvarsfriskrivelse

Personvernerklæring

Caldic respekterer din rett til personlig integritet. Opplysningene dine kommer ikke til å bli overlatt til tredjeparter. Med denne personvernerklæringen vil vi informere om vår arbeidsprosedyre og om at vi har til hensikt å bruke opplysningene dine.

Vår personvernpolicy i korthet:

  • Vi kommer ikke til å selge de personlige opplysningene som du gir oss. Dette inkluderer også e-postadressen din. Vi bruker disse opplysningene bare internt.
  • Vi overfører flere cookies til din nettleder for å forstå hvordan du bruker Caldics nettsted og hvordan vi kan presentere løsninger som passer for dine behov. En del cookies kommer fra tredjeparter og brukes for å måle hvordan nettstedet vårt påvirkes, slik at vi kan bruke pengene våre på en gjennomtenkt måte.

Surfe på vårt nettsted

Vi ber ikke om personopplysninger bare fordi du besøker nettstedet vårt. Vi ser imidlertid på hva du gjør på nettstedet vårt hver gang du besøker det. Det innebærer at vi registrerer hvilke sider du besøker, hva du søker etter og fra hvilken side du forlater nettstedet. Dette gjør vi bare for å kunne måle interessen for visse aspekter på nettstedet vårt og for å kunne gi deg et bedre tilbud. Disse opplysningene brukes bare i vår egen forskning.

Nyhetsbrev

Hvis du har abonnert på Caldics nyhetsbrev, informerer vi deg regelmessig via e-post om innovasjoner, nyheter, produkter og markedstrender. Vil du si opp abonnementet på nyhetsbrevet? Det gjør du enkelt selv på nettstedet vårt.

Lenker

Caldics nettsted inneholder lenker til eksterne nettsider. Caldic kan ikke holdes ansvarlig for hvordan personvernet håndteres på andre nettsider.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du har andre spørsmål eller tanker om vår personvernpolicy og vår praksis. Du kan kontakte vår kommunikasjonsavdeling via e-post

Ansvarsfriskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er bare generell informasjon. Informasjonen stilles til rådighet av Caldic. Vi etterstreber alltid å holde informasjonen aktuell og korrekt, men vi gir ingen løfter eller garantier av noe som helst slag når det gjelder nettstedet eller informasjon, produkter, tjenester og bilder som brukes der. Du velger altså helt og holdent selv om vil stole denne informasjonen.

Vi påtar oss ikke noe som helst ansvar for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, tap av data eller uteblitt fortjeneste som skyldes eller kan knyttes til bruken av nettstedet vårt.

Via nettstedet vårt kan du også lenkes til andre nettsider som Caldic ikke har noen som helst innflytelse over. Vi har ingen kontroll over innholdet eller tilgjengeligheten på slike sider. Du kan, hvis du vil, bruke en lenke til vårt nettsted. Velg da bare konsernets hjemmeside (www.caldic.com). Vi er takknemlig hvis du også underretter oss om slik bruk via info@caldic.com.

Vi anstrenger oss for å holde nettstedet i gang og sørge for at det fungerer på en effektiv måte. Caldic påtar seg imidlertid ikke noe som helst ansvar for endringer i informasjon om våre virksomheter eller for at nettstedet midlertidig er ute av funksjon pga. tekniske årsaker som er utenfor vår kontroll.